Vandets ledningsevne

Vandets ledningsevne / Vandets mætningsgrad

Vand består ikke kun af rent vand ( h2O). Når vandet bliver pumpet op af undergrunden, er forskellige salte allerede opløst i det.
I takt med at vi tilsætter diverse kemikalier, forøger vi reststofferne i vandet, idet ikke alt forbruges og fordamper. Der bliver altid en restmængde tilbage

Såfremt vandet i en swimmingpool ikke udskiftes løbende, vil reststofferne til sidst være så store, at vandet holder op med at ”fungere” – holder op med at reagere hensigtsmæssigt på de kemikalier vi tilsætter

Vi siger så, at vandets mætningsgrad eller ledningsevne er blevet for stor

En af de ting der derfor bør undersøges mindst 1 gang om året er vandets ledningsevne. Såfremt den er for stor må en del af vandet udskiftes

Vandets ledningsevne måles på forskellige måder - i parts pr. mill. p.p.m ( dele pr. million) eller som vi vælger, i millisiemens/cm

Udgangspunktet for, hvor mættet vand må være før det er ”ødelagt”, er ”råvandets”
ledningsevne, det vil sige det vand der kommer ud af vandhanen.
Råvands ledningsevne er forskellig fra boring til boring og der kan derfor ikke opereres med faste værdier

Vandets ledningsevne må som en tommelfingerregel ikke være større end omkring 1000 over råvandets målinger. Derefter skal alt eller dele af vandet fornys.

 

Copyright © Poolrådgiveren 2009