Kemikalier og filter - hvorfor ?

Hvorfor skal vi bruge kemikalier og filtre i en swimmingpool, når man bare kan svømme uden videre i en sø eller i havet

Svaret ligger i de krav vi stiller til en swimmingpool og til vandet i poolen:
A.    Vandet skal være rent, klart og gennemsigtigt
B.    Vandet skal være ufarligt
C.    Selve poolens bund og sider skal være rene og pæne

Skal alle krav være opfyldt må vi nødvendigvis benytte os af kemikalier og rensningsanlæg
Vi kan godt få en swimmingpool hvor vandet er klart og ufarligt uden kemikalier, men så kan vi ikke få rene og pæne sider og bund
Vandet i f.eks de nye biologiske pools – også kaldet svømmesø er er rent og klart. I disse pooltyper benyttes der ikke kemikalier eller ”normale” swimmingpool filtre. Her ledes vandet gennem såkaldte biologiske filtre, der faktisk ”bare” er filtre hvor filtermaterialet er af en art,  hvor overfladen er extrem stor. På denne overflade lever der specielle bakteriegrupper som ”dræber”-”æder” alle alger og bakterier og på den måde undgår man  kemikalierne. ( Ganske som det foregår naturligt i en sø eller i havet )

Problemet er bare, at det kun er de alger og bakterier der passerer det biologiske filter der bliver fjernet. De alger og bakterier der sidder på sider og bund lever videre i bedste velgående. Derudover bliver ikke alle affaldsstroffer som blade  m.v fjernet af filtret og endelig vil vandmiljøet - de eksisterende bakteriegrupper - ikke kunne klare store pludselige badebelastninger hvor alle naboens børn pludselig kaster sig ud i vandet

Resultatet er derfor, at vi enten må ”leve” med at bund og sider er levested for alger og bakterier og at bunden i løbet af sæsonen bliver dækket af et lag affaldsstoffer eller at vi særdeles ofte skal renser væggene og støvsuge bunden med special støvsugere
En anden konsekvens er poolens farve. Biologiske pools fås kun med sorte farver. Vil man have andre farver er disse ubrugelige i biologiske pools. Årsagen er, at almindelige poollinere er behandlet med et kemikalie,  der hinder, at alger kan leve på overfladen og dermed ville de ødelægge selve ideen i en biologisk pool
Endelig er der forskellige forhold omkring form og dybder der gør sig gældende

Konklusionen må derfor være, at det nødvendigvis er 2 forskellige produkter med hver deres målgruppe

Hvad er det så der sker i poolvandet med kemikalierne og filtret

Populær ”videnskabeligt” skal det forstås sådan:

En pool er som en have. For at haven skal være smuk og frugtbar, skal du:
Komme forskelligt gødning og mineraler ud i den, så der er den rigtige balance og grokraft i jorden
Komme noget gift ud i den, som dræber ukrudtet og skadedyrene.
Derefter skal du samle alt organisk affald – d.v.s alle døde blade og grene – sammen og brænde dem af i et bål
Så skal du feje havegangen og terrassen for al det støv som kommer fra bålet og nedfalden støv og blade.
Og endelig skal du skovle affaldet op og mide det i affaldsbøtten
Derefter er din have flot.

Din pool har det på samme måde. For at din pool er ren, ufarlig og behagelig for dig og udstyret, skal du komme:
Forskellige stabiliserende og regulerende kemikalier – ph – alkalitet –calsium –stabilisator ud i bassinet således at bassinvandet er i balance
Så skal du komme noget gift – klor eller andet desinficerende stof ud i vandet, således at bakterier og alger bliver dræbt
Derefter skal du komme et kemikalie i vandet, der brænder/oxiderer alle de dræbte alger, bakterier samt alt det organiske stof som blade, grene og hudaffald ( klor både dræber og brænder på en gang)
Så skal du feje /flokke alt det brændte materiale sammen
Og endelig skal du ”skovle” affaldet sammen via dit filter
Når du har gjort dette, er din pool flot at se på og behagelig at bade i

I praksis gør du flg.:

1-4 gange om året tester og regulerer du dit vand for:
A.    Indhold af alkalitet
B.    Calsium hårdhed
C.    Cyanursyre / stabilisator
D.    Vandets mæthedsgrad – ledningsevne

1-2 gange om ugen tester og regulerer du dit vand for:
A.    PH værdi
B.    Klorværdi – eller værdien for anden form for deinfektion

1 gang om ugen bachwasher / renser du dit filter for affald
1 gang om året renser du sandet i sandfiltret for den kalk og andre salte m.v der har ophobet sig på og blandt sandet

 

Copyright © Poolrådgiveren 2009