Testsæt

Brugsanvisning Klor / PH testsæt

Indledning:

Alt klor er før det bliver tilsat poolvandet benævnt som FRIT KLOR
Når klor tilsættes poolvandet, begynder noget af kloren at bekæmpe bakterier og alger m.v. Det klor der således er "bundet" til bakterier og alger, benævnes som BUNDET KLOR. Bundet klor har ikke længere nogen desinficerende virkning, og er derfor uønsket.
Bundet klor fjernes fra bassinvandet ved at chokklorere sit bassinvand.

Hvad kan måles.

Med de testsæt der er til rådighed d.d kan man ikke måle BUNDEN klor
D.d kan man måle enten FRIT KLOR eller TOTAL KLOR.
Total klor er udtryk for den samlede mængde af frit og bunden klor. Hvis man vil
vide, hvor meget bunden klor man har, skal man  trække tallet for frit klor fra målingen af total klor

Der er 2 forskellige former for testsæt

  1. Testsæt der måler TOTAL klor og fungerer ved hjælp af flydende reagenser.
  2. Testsæt der måler den FRIE og den TOTALE klor. Disse testsæt fungerer ved hjælp af reagenser der er baseret på tabletter.

På privatområdet - og såfremt man chokklorerer regelmææssigt - er det lidt af en smagssag hvilken form for testsæt man benytter

Hvis man ikke chokklorer regelmæssigt, vil det være mest korrekt at bruge tabletsættet, således at man hele tiden kontrollerer vandets indhold af FRIT klor
Husk at testsættene ikke kan bruges indbyrdes. Dråber kan ikke bruges til tablet testsæt og omvendt. Farveskalaerne er forskellige. De forskellige testsæt med flydende reagenser kan heller ikke bruges indbyrdes. Dels er farveskalaerne
forskellige, dels er vandmængden i testsættet forskelligt og endelige er det af denne grund forskelligt, hvor mange dråber der skal bruges. Det varierer fra 3-5

Grænseværdier for klor og PH

Bunden klor må ikke overstige 0.5 ppm - gør den det, skal der chokkloreres til et klor niveau på 30 ppm.
Frit klor skal i det daglige holdes på et niveau på mellem 0.5 - 1.5 ppm. Tallet er afhængig af om det er en indendørs eller udendørs pool og om kloren er stabiliseret med cyanur eller ej. 
Ved chokklorering tilsættes der klor op til 3 ppm.
PH værdien skal holdes indenfor en grænse på mellem 7 og 7.4

Brugsanvisning for testsæt

Dråbetestsæt - måler TOTAL klorTestsættet fyldes med vand til 10 ml stregerne, hvorefter der fyldes:

  1. 5 dråber PHENOL RED i den røde side af testglasset
  2. 5 dråber OTO i den gule side af testglasset

Glasset rystes indtil dråberne er fordelt og vandet har antaget en ensartet farve.

Vandets farve sammenlignes nu med den indbyggede farveskala og PH og KLOR værdi bestemmes ud fra sammenligningen.
Juster iflg. dosseringsvejledningen

Tablettestsæt - måler FRIT klor
Testsættet fyldes med vand til 10 ml stregerne, hvorefter der fyldes:

  1. 1 tablet PHENOL RED i den røde side af testglasset
  2. 1 tablet DPD nr. 1 i den gule side af testglasset

Glasset rystes indtil tabletterne er opløst ( ellers knus dem ) og vandet har antaget en ensartet farve.
Vandets farve sammenlignes nu med den indbyggede farveskala og PH samt FRIT KLOR værdi bestemmes ud fra sammenligningen.

I almindelighed ”bekymrer” private sig ikke om det bundne klor. Såfremt De alligevel skulle have lyst til at arbejde med det,  er rækkefølgen således:

Efter du har målt den frie klor med DPD 1 og noteret resultatet, kommer du en DPD nr. 3 i samme vand som DPD,en nr. 1 ( uden at skifte vand ) Lad tabletten opløses. Aflæsningsresultatet trækkes fra den noterede måling for DPD nr. 1 og du har så  BUNDNE klor

 

Hvis den bundne klor er over 0.5 chokkloreres der, og ellers justeres  iflg. dosseringsvejledningen

 

Copyright © Poolrådgiveren 2009