Pooltyper - - Stål-pools

 

Stål-pools

Stålpools fås i 2 varianter. Enten hvor væggen er lavet af en stor sammenrullet stålplade eller hvor væggen er lavet af paneler på ca. 1m længde, der så samles til den poolform man vil have. Denne sidste form behandles under den senere beskrivelse af Panels-pools stål.

Her gennemgås den type stålpool, der består af en hel varmgalvaniseret, malet stålvæ hvori der indeni lægges en pose af pvc. For at støtte den, bygges der udvendigt enten fundamentsmure op i siderne eller støbes hele vejen rundt om den når den er etableret

Den kvalitative stålpool har en væg og liner tykkelse på 0.6 mm og er som tidligere nævnt varmgalvaniseret.

På markedet- i trælaster og brugsforeninger m.v er der også økonomiudgaver, der ikke er varmgalvaniseret og hvor væggen og lineren kun er 0.2 mm.

  • Stålpools fås i runde, ovale eller ottetals form
  • Stålpools fås i enten en standarddybde på 1.2 m eller på 1.5 m
  • Stålpools kan være fritstående, delvist nedgravet eller helt nedgravet

Fordele:

  • Prisbillig
  • Hurtig at etablere ved installation over jorden ( kun runde )
  • Egnet som selvbyggerprojekt for selv uerfarne

Ulemper:

  • Relativ kort levetid, før reparation, på i gennemsnit 10 - 15 år
  • Fås kun i runde, ovale eller ottetals former
  • Fås kun i standarddybder på 1.2 eller 1.5 m
  • Der kan kun med stort besvær isættes indbyggede trapper og da kun i siderne