Salt

Der siges i disse år meget om salt i swimmingpools og meget af det er ganske forkert

Forkerte oplysninger
Det mest forkerte der siges er, at man ikke behøver at desinficere sin pool såfremt man bruger salt.
At man kan få en klorfri pool ved at bruge salt i stedet

Rigtige oplysninger:
Salt dræber (desinficerer) kun ved meget høje koncentrationer og selv der kan nogle bakteriegrupper overleve. Salt i de niveauer, der benyttes i almindelige swimmingpools dræber altså intet
Se bare i havet. Der er jo masser af bakterier og alger. Selv i de mættede saltvandsopløsninger i de Tyske helsebade og i det Døde Hav ( der jo er ”dødt” grundet saltindholdet) er der fundet farlige bakterier

Salt er først og fremmest behageligt at svømme i fordi:
Mennesket er 0.9% salt Vesterhavet er mellem 3 og 3.5%

Det er derfor behageligt for øjnene og huden og gør bl.a at øjnene ikke svir

Saltet giver også en større opdrift, hvilket er behageligt for folk der ikke kan svømme eller er kraftige

Endelig vil man have større chance for at blive genoplivet efter en drukneulykke i saltvand end i ferskvand. Årsagen er, at det osmosiske tryk på lungerne er mindre i saltvand end i ferskvand og dermed klapper lungerne ikke så nemt sammen og dermed er chancerne for en genoplivning forbedret

Problemet med salt er:
At vandet i en pool, der tilsættes salt, bliver aggessivt og dette kan sammen med en lav Ph værdi medføre, at der sker korrisioner på alt metal.
For at hindre dette, nøjes man i almindelighed med at tilsætte  0.3-0.4% salt i stedet for de 0.9 % som mennesket er

Salt tilsætnig:
Brug kun renset industrisalt. Alt andet salt er fyldt med urenheder

1 kg. Salt pr. m3 svarer til 0.1% saltindhold

 

Salttestsæt

Aquachek: Eksempel. Aflæst 3.4 = 900 ppm = 0.09%

Pool Check: Eksempel. Aflæst 4000 ppm = 0.40%


Saltklorinatorer


Er i de senere år blevet populære, men ofte bliver de solgt med forkerte oplysninger der ødelægger forbrugerens glæde ved dem. Dette er ærgerligt, da de er gode under bestemte forudsætninger

En saltklorinator fungerer på forskellige måder, men den mest almindelige til private pools er, at der kommes salt i poolvandet ( 0.4%). Dette saltvand passerer så en celle hvori saltmolykylet omdannes til et klormolykyle via en elektrolyse. ( salt er ligesom klor en natriumforbindelse)
Saltklorinatoren står altså og producerer klor ud af salt

Forkerte oplysninger:
At saltklorinatorer er et automatisk system.
Dette er forkert. Skal en saltklorinator fungere automatisk skal der samtidig installeres et elektronisk styreskab for klor og PH, samt en dosseringspumpe for tilsætning af PH regulerende midler. Et sådant styreskab og dosseringspumpe er ofte dyrere end selve saltklorinatoren.
Uden sådanne styreskabe skal indstillingerne ændres manuelt i takt med badebelastning og vejrforhold. En saltklorinator producerer nemlig klor alt efter hvor længe der er tændt for den og alt efter den produktionsgrad den er indstillet på. (hvor meget strøm der tilsættes)


At saltklorinatoren er et billigt system i drift idet den kun forbruger mellem 50 g 100 kg salt om året

Dette er rigtigt, men man skal regne med en driftudgift til udskiftning af den klorproducerende celle. Denne holder normalt mellem 3 og 5 år

At saltkorinatoren er vedligeholdelsesfri
Dette er den ikke. Den klorproducerende celle skal renses med mellemrum


Rigtige oplysninger:
En saltklorinator en en god og automatisk måde at desinficere sin pool på - man skal bare vide dens begrænsninger


Installation:
Der er desværre også ringe viden om hvordan en saltklorinator bør installeres. En af de vigtigste er, at et biprodukt af klorproduktionen er, at der dannes brintioner som ved forkert installation kan medføre eksplosionsfare.
Her kommer grundreglerne:
Cellen skal altid indsættes i et by pass system med indgang nederst og udgang øverst. Dette skal sikre at alle brintioner kommer ud af systemet
Rørsystemet skal derudover, opbygges uden sløjfer der kan opsamle brintionerne. Tilsammen skal det sikre, at alle brintioner udluftes direkte til det fri.
Såfremt der er tale om en indendørs pool skal der helt specielle foranstaltninger til

 

Copyright © Poolrådgiveren 2009