Saltsyre kontra Ph minus

X antal swimmingpoolfolk bruger saltsyre som Ph regulerende  stof  i stedet for det faste granulat PH minus.

Begge dele har præcis den samme regulerende egenskab på Ph værdien.

Når jeg alligevel ikke anbefaler brugen af saltsyre – og i det mindste henstiller til at det kun er ”gamle, garvede” poolfolk, der bruger det, er det af flg. årsager

A.    I ”gamle” dage var saltsyre billigere i brug end Ph granulat – når man altså så bort fra det par bukser eller den skjorte der blev ødelagt af bare en saltsyredråbe der sprøjter ud på tøjet. Regnes dette med var der ingen besparelse overhovedet.
I dag er produktionsprisen blevet så høj, at der ikke længere er en økonomisk fordel
B.    Saltsyre får kun i 25 kg dunke, hvilke gør det til en tung affære at håndtere
C.    Saltsyre har en særdeles stor ætsende egenskab, så bare en enkelt dråbe spildt på hånden vil medføre et ætset sår
D.    Saltsyredampe har en særdeles stor korrosiv egenskab og da lågene på saltsyredunke ikke tætte, betyder det, at der er saltsyredampe i det lokale hvor dunken står. Grundet de korrosive egenskaber vil disse dampe få alt metal og alle evt. kontrolskabes printplader m.v  i lokalet til at ruste. I et rimeligt lukke rum vil dette gå stærkt.
E.    Såfremt klor blandes med syre, vil der opstå dødelig klorgas. Da de fleste desværre opbevarer klor, flokningsmidler, syre og andre kemikalier i samme rum, er der en mulighed for at der sker en sammenblanding af klor og syre. Med en dunk med flydende saltsyre, er der langt større chancer for sammenblanding, idet denne dunk kan vælte eller revne og derefter flyde hen til de øvrige kemikalier.
Desværre findes der ikke regler på det private område. I det offentlige regi er der særdeles skrappe regler for hvordan flydende syre skal opbevarers og håndteres

Det næste afsnit har mere at gøre med de dosseringsmæssige problemer

A.    Når saltsyre produceres er det på 15%, men fra det øjeblik det er produceret, begynder en nedbrydningsprocess. ”syreindholdet” fordamper gennem låget der med vilje ikke er tæt. ( hvis det var tæt, ville dunken bule ud af trykket, idet f.eks. varme vil få væsken til at udvide sig og til sidst kan man risikere en revne i dunken)
Rystelser får også % indholdet til at reducere
Man ved altså aldrig hvor mange % den saltsyre man har er på

B.    I og med man aldrig ved hvor mange % ens saltsyre er på, er ingen i stand til at sige hvor stor en mængde der skal bruges for at opnå en given effekt

C.    Hvis man er et gammelt, garvet poolmennske, er det lettere at håndtere denne problemstilling, det man har sin erfaring at trække på.
Som nyt poolmenneske er det meget svært at håndtere problemet og derfor er granulatet Ph minus – der altid har den samme effekt – en bedre løsning

Hvis man alligevel vil bruge et flydende regulerende stof, er der flg. at sige:
A.    Såfremt man bruger saltsyre, er tommelfingerreglen, at man kun skal bruge de halve mængder af granulatet Ph minus
B.    Vil man bruge et flydende middel, bør man stedet for saltsyre bruge svovlsyre. Svovlsyre – svovlsyredampe har nemlig kun en 20 del af de korrosive egenskaber som saltsyre. Den korrosion der opstår med saltsyre på et år, vil med svovlsyre tage måske 20 år ( overdrevet).

 

Copyright © Poolrådgiveren 2009