Myndighedskrav

Hvis vi ser bort fra de regler der ligger indenfor VVS - EL og KLOAK autorisation, findes der kun følgende områder hvor der er regler og love for området

Afstand til skel:

I bymæssig område skal der være 2.5 m til skel og i sommerhusområder 5.5. Undersøg dette nøje og søg evt. dispensation før byggeri

Størrelsen:

Såfremt en pool er over 100 m2 er der specielle regler indenfor landskabslovene – naturfredningslovene der skal tages hensyn til

Udgravning til pool:

De skal selv –via kommunen - sikre Dem, hvor kloak, el og telefonledninger ligger således at disse ikke bliver gravet over når poolen anlægges. Jord skal jordbund undersøges før deponering på losseplads

Forsikring:

Normalt er en swimmingpool dækket under husstandsforsikringen, men undersøg det nøje og få det indført i Jeres forsikring

Sikkerhed:

Der findes ikke længere nogen generel regel eller lov om indhegning eller overdækning af pools. Undersøg dog lokalplaner og såfremt De er hjemmeplejemor eller plejeforældre skal De undersøge de regler som den enkelte kommune måtte have

 

Copyright © Poolrådgiveren 2009