Pooltyper - - Træ-pools

 

Træpools

Når der snakkes om træpools, tager de fleste mennesker umiddelbart afstand, idet de tror, at disse rådner hurtigt. Dette er forkert!
Rådningsprocesser foregår kun hvor der er iltningsprocesser, men da træpoolen er gravet ned, er der ingen iltningsproces og dermed ingen råddannelse.

Selv når træppools etableres ovenpå jorden har de grundet de tykke imprægnerede planker de er lavet af, en særdeles lang levetid. Selvfølgelig rådner en sådan pool på et tidspunkt, men den holder langt længere end den tidligere omtalte stålpool.

Der har tidligere været flere forskellige træpools på markedet, men i dag er der stort set kun de såkaldte NYBYGGERPOOLS

NYBYGGERPOOLS bygges ved at stable 5 cm tykke imprægnerede planker ovenpå hinanden, ligesom i de gamle nybyggerhuse

NYBYGGERPOOLS fås i “Runde” og “Ovale” former og med en dybde på ca. 1.3 m

NYBYGGERPOOLS kan etableres ovenpå jorden eller graves ned

Der skal ikke støbes ved en NYBYGGERPOOL idet denne er helt selvbærende. Dog skal der støbes et fundament når det er ovale træpools

Fordele:

  • Stadig billige, men dyrere end stålpoolen
  • Længere levetid end stålpoolen. I gennemsnit 20 år
  • Nem reparation efter de 20 år
  • Der skal ikke støbes overhoved (dog fundament ved ovale )
  • Egnet som selvbyggerprojekt for selv uerfarne

Ulemper:

  • Er ikke født til en indbygget trappe
  • Fås kun i rektangulære - seks eller ottekantede former
  • Fås kun i standarddybder på enten 1.3 eller 1.5 m
  • Den rektangulære form kræver en specifikt udformning af rensningsanlægget for at sikre en god vandcirkulation og nem renholdelse