Pooltyper

Der findes grundlæggende 5 måder at bygge pool på:

 • Stål-pools
 • Træ-pools
 • Panelpools Polymere - Panelpools Stål
 • Beton-pools- Styropren pools
 • Glasfiber-pools

Alle andre er mere eller mindre heldige / kvalitative varianter af disse

Se de næste sider for Poolrådgiverens argumenter for og imod de fem pooltyper.


 

Stål-pools

Stålpools fås i 2 varianter. Enten hvor væggen er lavet af en stor sammenrullet stålplade eller hvor væggen er lavet af paneler på ca. 1m længde, der så samles til den poolform man vil have. Denne sidste form behandles under den senere beskrivelse af Panels-pools stål.

Her gennemgås den type stålpool, der består af en hel varmgalvaniseret, malet stålvæ hvori der indeni lægges en pose af pvc. For at støtte den, bygges der udvendigt enten fundamentsmure op i siderne eller støbes hele vejen rundt om den når den er etableret

Den kvalitative stålpool har en væg og liner tykkelse på 0.6 mm og er som tidligere nævnt varmgalvaniseret.

På markedet- i trælaster og brugsforeninger m.v er der også økonomiudgaver, der ikke er varmgalvaniseret og hvor væggen og lineren kun er 0.2 mm.

 • Stålpools fås i runde, ovale eller ottetals form
 • Stålpools fås i enten en standarddybde på 1.2 m eller på 1.5 m
 • Stålpools kan være fritstående, delvist nedgravet eller helt nedgravet

Fordele:

 • Prisbillig
 • Hurtig at etablere ved installation over jorden ( kun runde )
 • Egnet som selvbyggerprojekt for selv uerfarne

Ulemper:

 • Relativ kort levetid, før reparation, på i gennemsnit 10 - 15 år
 • Fås kun i runde, ovale eller ottetals former
 • Fås kun i standarddybder på 1.2 eller 1.5 m
 • Der kan kun med stort besvær isættes indbyggede trapper og da kun i siderne

 


 

Træpools

Når der snakkes om træpools, tager de fleste mennesker umiddelbart afstand, idet de tror, at disse rådner hurtigt. Dette er forkert!
Rådningsprocesser foregår kun hvor der er iltningsprocesser, men da træpoolen er gravet ned, er der ingen iltningsproces og dermed ingen råddannelse.

Selv når træppools etableres ovenpå jorden har de grundet de tykke imprægnerede planker de er lavet af, en særdeles lang levetid. Selvfølgelig rådner en sådan pool på et tidspunkt, men den holder langt længere end den tidligere omtalte stålpool.

Der har tidligere været flere forskellige træpools på markedet, men i dag er der stort set kun de såkaldte NYBYGGERPOOLS

NYBYGGERPOOLS bygges ved at stable 5 cm tykke imprægnerede planker ovenpå hinanden, ligesom i de gamle nybyggerhuse

NYBYGGERPOOLS fås i “Runde” og “Ovale” former og med en dybde på ca. 1.3 m

NYBYGGERPOOLS kan etableres ovenpå jorden eller graves ned

Der skal ikke støbes ved en NYBYGGERPOOL idet denne er helt selvbærende. Dog skal der støbes et fundament når det er ovale træpools

Fordele:

 • Stadig billige, men dyrere end stålpoolen
 • Længere levetid end stålpoolen. I gennemsnit 20 år
 • Nem reparation efter de 20 år
 • Der skal ikke støbes overhoved (dog fundament ved ovale )
 • Egnet som selvbyggerprojekt for selv uerfarne

Ulemper:

 • Er ikke født til en indbygget trappe
 • Fås kun i rektangulære - seks eller ottekantede former
 • Fås kun i standarddybder på enten 1.3 eller 1.5 m
 • Den rektangulære form kræver en specifikt udformning af rensningsanlægget for at sikre en god vandcirkulation og nem renholdelse

 


 

Panel - pools:

Panel Pools fås i 2 udgaver. Enten hvor væggene er udført i en polymer plastic eller hvor væggene er udført i 2 mm tykt galvaniseret stål

Panel-pools er lidt som at bygge med legoklodser. Panelerne er 10 cm tykke og findes i mange former og størrelser. Konkave, konvekse, store og små lige samt forskellige former for hjørner.

Som på alle andre områder her i verdenen, produceres disse paneler i forskellige kvaliteter.

Kvalitetsforskellen udgøres af enten det materiale som panelet er støbt i eller tykkelsen og galvaniseringen af stålpanelerne

Fordele:

 • Kan bygges i alle former og er dermed det ideelle valg såfremt man ønsker en pool med en speciel form
 • De polymere paneler kan ikke ruste, tære eller rådne og holder dermed "evigt". Poolen for dem der ønsker en pool med et langt liv før man skal reparere. Selvom stålpanelerne som en selvfølge kan ruste, så betyder tykkelsen samt galvaniseringens kvalitet, at også disse paneler har en utrolig lang levetid.
 • Er født til forskellige former for indbyggede trapper og spabade
 • Som standard fås lineren i op til 20 forskellige farver og mønstre
 • Er en selvbyggerpool og derudover stort set den eneste pooltype der kan bygges af 1 person
 • Støbearbejdet er meget minimalt

Ulemper:

 • Ligger umiddelbart i den dyre ende af pooltyperne, men tages levetiden og mulighederne med i kalkulationerne, er den faktisk "billig"
 • Det at pooltypen ligger i den dyre ende af skalaen, får ofte købere til også at købe mere og dyrere udstyr

 


 

Beton-pools

Betonpools bygges på 2 grundmåder:

 1. Som helstøbte i forskalninger
 2. Opbygget med fundamentssten i enten beton eller styropor, der så fyldes med beton og armeringsjern. Til slut ilægges en liner på mellem 0.6 og 1.5 mm.

I betonpools er væggen i almindelighed på 15-30 cm tykkelse og linertykkelsen er på 1.5 mm

Fordele:

 • Kan bygges i den form og dybde man vil
 • Kan opbygges med varierende dybder
 • Har en meget lang levetid
 • Kan opbygges med indbyggede trapper og spabade
 • “Prisbillig” som selvbyggerpool, idet det dyreste at bygge, er selve betonkassen

Ulemper:

 • Som totalentreprise ligger den umiddelbart i den dyreste ende af swimmingpools, men tages levetid med i betragtningerne, er den som panel pools billig
 • Er ikke noget selvbyggerprojekt ( med mindre De virkelig er selvbygger med STORT, er entreprenør / murer / betonmand )

 


 

Glasfiberpools:

Glasfiberpools bygges på 3 måder:

 1. Enten som paneler der samles og gøres tætte med en gummimembran mellem hvert panel
 2. Som helstøbte kar sprøjtestøbte dobbeltvæggede, isolerede sandwichkar
 3. Som håndoplagte enkeltvæggede kar

Rådgivningen for montering varierer lige fra, at der skal støbes en betonbund under poolen og rundt om poolen efter montering, og til at den bare skal sættes på plant grundlag. Uanset hvilket glasfiberkar De køber, bør de som et minimum sætte poolen på et betonfundament og støbe med tørbeton hele vejen rundt

Mellem producenter og forhandlere af de forskellige typer glasfiberpools, er der store diskussioner om hvilken type der er den bedste.Diskussionerne er for store til at tage her, men umiddelbart er de maskinoplagte, dobbeltvæggede isolerede kar at foretrække

Fordele:

 • Nem montering
 • Ringe mulighed for utætheder
 • Den fineste finish der kan fås i en pool

Ulemper:

 • Er grundet bl.a. de store transportomkostninger samt omkostninger til indløftning med kran meget dyre
 • Såfremt der ikke er udført en korrekt forankring af poolen i bund og sider, er der fare for, at den vil "poppe" op

 

 

Copyright © Poolrådgiveren 2009