Ilægning af ny liner med "Svulst"

1. Tøm poolen for vand

2. Afmonter de gamle dysehoveder, skimmerfronten, undervandsprojektører og evt.     svømmetræneren.

3. Afmonter overkantskinnen og fjern den gamle liner. Såfremt underlaget ( filt, flamingo,     industribats), er ødelagt af ælde m.v. fjernes dette også

NÅR VANDET ER TØMT UD AF POOLEN, MÅ DE IKKE FÆRDES RUNDT OMKRING POOLEN MED MINDRE DE ER 100% SIKKER PÅ, AT DER ER EFTERSTØBT OMKRING DETTE. (de kan risikere at jorden omkring poolen skrider og trykker poolen sammen)

4. Isæt nye pakninger til dyser, skimmer, projektører og svømmetræner

5. Ilæg nyt underlag (industribats) i forskudt mønster. Fyld evt. revner mellem industribats ud med fint grus og dæk det hele med et lag filt. Filt pålægges med et overlæg på mellem 3 og 5 cm, således at der ikke bliver "revner"

6. Poolvæggen afpudses hvor den evt. er angrebet af rust eller råd og påsmøres enten rustbeskyttelsesmiddel eller træbeskyttelse.

7. Alle samlinger, bolte, møtrikker og evt. ætsede steder, tapes eller pålægges filt, således at de ikke kan gnave i den nye liner.

8. Derefter kan ilægningen af liner påbegyndes. Vælg en dag hvor temperaturen er mellem 15 og 20 grader. Dette vil sikre, at lineren hverken er for blød eller for hård.

GÅ KUN I POOLEN MED BARE FØDDER

9. Læg lineren i midten af poolen - fold den ud - og hæng svulsten op på kanten.
Placer nu bunden således, at den enten ligger lige op til linervæggen, eller ligger med lige stor afstand til denne. Vær ikke nervøs hvis lineren ikke når ud til væggen. Når vandet fyldes på, vil lineren strække sig og fylde bassinet ud. Flyt svulsten indtil lineren også hænger lige på kanten.

10. Fyld nu 1-2 cm vand i bassinet, og glat først bunden for alle folder og rynker på den måde, at De først glatter fra midten til højre og så fra midten til venstre, og derefter glatter De bassinvæggene.
Nu skal lineren hænge som vist på tegningen

11. Såfremt lineren hænger som i "nej"eksemplet, må lineren enten afmonteres og bunden graves mere ud, eller også må "svulsten" skæres af - lineren hænges op over kanten og "svulsten" genmonteres som en clips.

12. Når bund og vægge er i orden, påsættes overkantskinnen og der fyldes mere vand i bassinet. I takt med at vandet fyldes i bassinet, rettes evt. folder eller skævheder i lineren. Evt. må overkantskinnen løsnes - lineren rykkes og overkantskinnen genmonteres.

13. I takt med at vandet når op til lys, dyser og skimmer m.v. monteres disse igen.