Maling af Beton og Glasfiber-bassiner

Mange har i mange år, brugt Hempels “HEMPATEX” Emaillie-maling til deres beton og glasfiberbassiner.

Hempatex Emalie-maling

•    Hempatex bør påføres i 2-3 lag og strækker fra 6-8 m2 pr. ltr - afhængig af overfladestruktu
•    Overfladen skal ved påføringen være helt ren og tør og temperaturen skal være over dugpunkte
•    Ved ubehandlede overflader fortyndes første påføring med 25% fortynder
•    Hempatex er berøringstør efter 4 timer og vandpåfyldning kan ske efter 48 timer ved en konstant hærdningstemperatur på 20 grader.
•    Påføring kan ske med sprøjte, rulle eller pense
•    Til rengøring benyttes Hempatex fortynder

Malede betonflader

•    Overfladerne renses omhyggeligt. Evt. løstsiddende eller dårligt hæftende maling afrenses. Det undersøges om tilsyneladende fastsiddende maling hæfter tilstrækkelig til at bære en opmaling

Evt. bare pletter

•    Bagvæg renses omhyggeligt og “primes” med maling fortyndet med 25% Hempatex fortynder. Derefter pålægges 3 lag ny maling
•    Til nye BETON bassiner anbefaler vi dog en Icosit Klorkautsjuk maling. Denne maling er
•    specialudviklet til betonbassiner og benyttes alle steder hvor man ønsker en sikker og vandtæt
•    maling. Læs senere om denne.
•    Til bassiner der tidligere er malet med Hempatex, kan man uden problemer overgå til en
•    klorkautsjuk maling
•    Til nye glasfiberbassiner ( samt bassiner der er slebet helt ned ), anbefaler vi Hempels High
•    Protect 3565 Primer samt Hempels Poly Bedst højglans emallie som slutmaling.
•    Man må påregne at bassinet skal males ca. hver 4 år

Til beton-bassiner

Isosit Klorkautsjuk A 2030 maling benyttes til konstant vandberørte vandoverflader som forskønnelse og beskyttelses-maling
Betonen skal være tør og støvfri og være afhærdet i min. 28 døgn
Evt. reparationer foretages med Sikatop 120
Påføres med ringpensel ved min. 5 grader
1 gangs grunding foretages med maling fortyndet 10%
2 og 3 klag ufortyndet
Overmalingsinterval - 2 dage der ubetinget skal overholdes
Hærdningstid før vandpåfyldning mindst 14 dage
Forbrug = ca. 0,1/0,2 ltr. pr. m2
Værktøj renses med fortynder C

Til glasfiber - pools

Glasfiberpools renses før maling i fortyndet saltsyre ( 10-15%) og efterspules med højtryksrenser

Derefter påføres High Protect primer som både grunder og dæklagsmaling.

Såfremt der ønskes anden farve end den grå som High Protect findes i, kan der benyttes 4520  Hempadur