Montering og brug af sandfilter

 

Rensning af et bassin foregår via 2 forhold.

Den kemiske rensning via kemikalier og den mekaniske via et filter - som oftest et sandfilter. Sandfiltrets m2 overfalde er bestemmende for hvor meget vand filtret kan tage i timen, og sandhøjden bestemmer rensningens kvalitet. Jo større m2 flade og jo større sandhøjde, jo bedre rensning.

Montering af filter

  1. Filtret forbindes med pumpe og rør med 50 mm PVC FLEX rør
  2. Monter altid filtret med unionsfittings således, at det lettest muligt kan afmonteres ved f.eks. reparation
  3. Såfremt filtret monteres under vandniveau, skal der monteres kuglehaner ved filter og dyser. Dette sikrer at der kan lukkes af for bassinvandet hvis filter skal repareres
  4. Monter filtret på dets blivende plads før påfyldning af sand.
  5. Monter filtret så tæt som muligt på poolen
  6. Den indgang på 6 vejsventilen, der er mærket med "PUMP", forbindes ganske naturligt med pumpen.
  7. Den udgang, der er mærket med "RETURN", forbindes med røret, der går tilbage til jetdyserne
  8. Den udgang der er mærket med "WASTE" bruges til afgang til kloak

Et sandfilter er et mekanisk filter, der renser bassinvandet for urenheder.

Kort fortalt fungerer det på den måde, at vandet bliver presset gennem et lag sand, der tilbageholder de urenheder, der måtte være i vandet. På denne måde fungerer det som naturen med regnvandet, der bliver renset gennem dets vej ned til grundvandet.

De kan få sandfiltre, hvor 6 vejs ventilen er enten top eller sidemonteret. Der er ingen forskel i funktion eller ydeevne og forskellen bestemmes udelukkende af, om du har plads til den ene eller den anden form.
Dog er et sidemonteret filter lettere at skifte sand på når dette skal ske ca. hvert 5 år

6-vejsventilen

Et sandfilter kan, gennem den indbyggede 6 vejs ventil, imidlertid en del mere. Det kan sørge for cirkulation i bassinvandet og det kan rense sig selv for de urenheder som der måtte komme i filtret.

Se anden artikel om 6-vejsventilen for en detaljeret gennemgang af dens funktioner. brug evt. sidens søgefunktion til at finde den.