Installation af klor / syre anlæg

Installation af flowcelle

Flowcellen er en unit som monteres på anlægget, og som er beregnet til at stikke de prober, som følger med et klor/syreanlæg, ned i, så de kan give input til klor/syreanlægget om hvor meget der skal dosseres.

Cellen er beregnet til, at have en lav, men kontinuerlig gennemstrømning af poolvand.

Det er naturligvis ikke ligegyldig hvor og hvordan den placeres i forhold til pumpe og filter. Det siger sig selv, at den ikke skal placeres efter det sted hvor anlægget doserer klor eller syre, men præcis hvor og hvordan gives der flere bud på:

Den professionelle løsning (offentlige svømmehaller):

  • Cellen får tilgang direkte fra en selvstændig pumpe, der tager vand direkte fra bassinet.
  • Afløb fra cellen går til et bufferbassin, hvis et sådant findes. Eller direkte ud i bassinet igen.

På denne måde er der intet tryk og trykket i flowcellen er kontinuerligt

Den bedste løsning for private pools:

  • Cellen får tilgang efter pumpen og filter.
  • Afløb fra cellen direkte ud i overløbstank, bassin. Evt. i skimmeren.

Det kræver, at man kan have den lille slange fra cellen løbende direkte ud til poolen, altså over eller under terassefliser eller brædder.

Dårligste:

  • Cellen får tilgang efter pumpen
  • Afløb fra cellen går til efter filter (mindre tryk)

Installation af injektionsdyser

Klor /syre skal injeseres i en delstrøm for hvert kemikalie.

Der føres 1 rør frem, der så deles i 2 til henholdsvis klor og syre dossering.

Syretilsætningen ledes til før filter (men efter tilgang til cellen). Årsagen er, at der dermed sker den bedste opblanding samt at PH værdien dermed er langt nede før filtret, hvilket medfører, at kloren virker bedst i filtret, samt at den lave ph værdi medvirker til at fjerne kalkaflejringer m.v i filtret

Klortilsætning til efter diverse installationer som varmeveksler, solvarme m.m.

Principskitse:

 

Alternativt – nødløsning:

  • Injektion foregår via et samlet delstrømsanlæg
  • Injektionen foregår med 1 m afstand mellem injektionstederne
  • Klor injekteres før syre før at undgå at klor kommer i et miljø med for lav PH. Ph værdi under 3.5 kan medføre udvikling af klorgas

Husk:

Klor- og syredunke skal installeres i hvert sit sikkerhedsskab!